Novinky v priemysle

Kyselina 2-metyl-2-penténová je k dispozícii vo veľkom množstve

2020-09-18

Kyselina metyl-2-penténová sa vrátila do výroby na konci septembra a stabilne sa dodáva veľké množstvo tovaru.


Pokrok v syntézeKyselina 2-metyl-2-penténováje bežná príchuť, existujú dva stereoizoméryKyselina 2-metyl-2-penténová, CIS (z) a trans (E) a ich fyzikálne vlastnosti sú odlišné vzhľadom na ich transštruktúry CIS. Napríklad teplota varu CIS jahodovej kyseliny je 94-94,4 ° C / 1333pa a teplota varu je - 42 ° C; bod varu kyseliny trans jahodovej je 106,5 ° C / 1333 PA a bod výboja je 24,1 ° C

Ale všeobecne, CIS a transKyselina 2-metyl-2-penténovámajú čerstvú jahodovú arómu, sladkú ovocnú príchuť, dobrú stabilitu a široko sa používajú pri zavádzaní potravinových príchutí. Preto syntéza kyseliny jahodovej vyvolala veľký záujem vedcov