Novinky v priemysle

Základné informácie o chuti

2021-08-04

Príchuťje druh umelo formulovanej zmesi, ktorá obsahuje dve alebo viac alebo dokonca desiatky korenín (niekedy s vhodnými rozpúšťadlami alebo nosičmi) a určitú arómu.

Aby mala špecifickú arómu alebo vôňu, musí prejsť procesom úpravy vône. Vôňa je proces zmiešania niekoľkých alebo dokonca desiatok korenín podľa určitého pomeru do zmiešaného korenia s určitou arómou alebo chuťou a určitým účelom, pričom toto zmiešané korenie sa nazývapríchuť.