Novinky v priemysle

Požiadavky na príchute

2021-08-20
Ako priemyselný výrobok,príchutemajú svoje kvalitatívne špecifikácie. Aj keď sú ukazovatele kvality rôznych výrobcov odlišné, vyžadujú sa nasledujúce vlastnosti.

(1) Má určitý typ vône, arómu alebo vonné charakteristiky.

(2) Existujú určité parfumy (niekedy zahŕňajúce: nosiče, pomocné látky, rozpúšťadlá alebo iné prísady) zmiešavací pomer a spôsob prípravy.

(3) Je bezpečný pre ľudské telo (na vonkajšie alebo vnútorné použitie).

(4) Prispôsobte sa určitýmdochucovadlopožiadavky na aplikáciu (vrátane vhodných podmienok procesu dochucovania, cenových požiadaviek atď.).

(5) Mal by byť kompatibilný s výkonom a užitočnosťoudochucovadlostredná a môže si zachovať určitý stupeň stability a trvanlivosti.

(6) Dodržať predpísanú liekovú formu.

Predchádzajúce:

Klasifikácia príchutí

Ďalšie:

Hodnotenie chuti