Novinky v priemysle

Čo sú aromatické chemikálie

2021-07-23
Aromatická zlúčenina je druh zlúčeniny s aromatickou kruhovou štruktúrou. Majú stabilnú štruktúru, nie je ľahké ich rozložiť a môžu spôsobiť vážne znečistenie životného prostredia. Historicky sa trieda aromatických látok získavaných z rastlinných gúm nazývala aromatické chemikálie.aromatické chemikálievšeobecne označujú cyklické zlúčeniny obsahujúce aspoň jednu delokalizovanú väzbu v molekule, existujú však príklady modernýcharomatické chemikáliektoré neobsahujú benzénový kruh.aromatické chemikálievšetky majú "aromatickosť".

Moderné aromatické látky označujú triedu zlúčenín, ktoré obsahujú aspoň jeden benzénový kruh s delokalizovanou väzbou v molekule uhľovodíka a majú jedinečné vlastnosti (nazývané aromaticita) odlišné od zlúčenín s otvoreným reťazcom alebo alicyklických uhľovodíkov. Ako je benzén, naftalén, antracén, fenantrén a jeho deriváty. Najjednoduchším a najtypickejším predstaviteľom je benzén. Sú náchylné na elektrofilné substitučné reakcie, sú relatívne stabilné voči teplu a pochádzajú hlavne z ropy a uhoľného dechtu.